Декларация за поверителност

Лични данни (име, имейл, дата на раждане, телефон, адрес за доставка на поръчки и др.) се предоставят от Вас с цел активиране на съответната услуга (бюлетин, доставка на поръчки и др.) за Вашия акаунт и получаване на нашите бюлетни с информация за нови продукти, услуги и промоции.

Фирмата гарантира, че не предоставя публично личните данни (електронните пощи, имена за достъп и др) на своите потребители.

Личните данни може да се появяват на някои от страниците и услугите на сайта на фирмата и са предназначени за предоставянето на съответната услуга, заявена от Вас. Те не се предоставят и ползват от трети лица.

Личните данни може да се предоставят на българските правни органи във връзка с възникнала законна необходимост от тези лични данни.

Вашите лични данни са строго пазени от момента на вашето записване за определени услуги на нашия сайт, докато изрично не потвърдите прекратяването на връзката си с услугите на сайта.

Относно данните на лица, които все още не са се записали изрично за услуги, които сайтът предлага, но са участвали в отделни онлайн активности (например състезания), техните лични данни се пазят до края на съответната активност.

Личните данни, предоставени от Вас по време на заявяване за определени услуги или оформяне на поръчка чрез нашия сайт, са строго пазени от момента на записване до момента на изричното Ви желание за прекратяване на услугите, предоставяни от нашия сайт.

Личните данни се използват изключително от фирмата и нейните служители или фирма-изпълнител, с която фирмата сътрудничи с цел техническа поддръжка, организация на промоции и осъществяване на договорни взаимоотношения или за маркетингови изследвания.

Тъй като използваме маркетингови инструменти, предоставени от Google, като Google Analytics, който събира данни чрез рекламни „бисквитки“ на Google и анонимни идефикатори, гарантираме, че няма да улесняваме сливането на информация, разкриваща самоличността с такава, която не я разкрива и е събрана чрез рекламни продукти или функции на Google, без известие и изрично съгласие (т.е. включване) от ваша страна за това сливане.

Провеждаме дигитални маркетингови кампании, включващи Google Adwords, Facebook реклами и други кампании.

Функциите за рекламиране включват:

• ремаркетинг с Google Analytics
• отчитане на импресиите в мрежата на Google Display
• отчети за ефективността по демографски признаци и интереси на Google Analytics
• интегрирани услуги, които изискват Google Anaytics да събира данни посредством рекламни „бисквитки“ и анонимни идентификатори.

Посетителите на сайта имат и възможността за изключване от мрежата на Google Analytics. Научете повече за това тук.

Можете да научите повече за това как Google използва събраните „бисквитки“ тук.

Можете да научите повече за това как Facebook използва „бисквитки“ и подобните на тях технологии тук.

Достъп до архива с личните данни имат администаратори на личните данни на фирмата.

Достъп до архива също може да бъде предоставен на компании, с които фирмата има договорни взаимоотношения и на които фирмата може да възложи маркетингови изследвания или организация и техническа поддръжка при протичането на промоции.

Данни от архива могат да бъдат предоставяни също и на съответните компетентни държавни органи след разпореждане и спрямо изискванията на съответните закони.

Ползвателят има право на информация относно личните си данни, пазени от фирмата, според българското, европейското и международно законодателство.